ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,80 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,80 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

2976.00

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,80

Περιλαμβάνει:

Υδραυλική μετατόπιση

Καρδανικό Άξονα

Βάρος 550kg

5 χιλιοστά λαμαρίνα

Διπλό ταβάνι

Τα προϊόντα μας διαθέτουν CE ,όπως ορίζεται από τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗΣ 1,80

Περιλαμβάνει:

Υδραυλική μετατόπιση

Καρδανικό Άξονα

Βάρος 550kg

5 χιλιοστά λαμαρίνα

Διπλό ταβάνι

Τα προϊόντα μας διαθέτουν CE ,όπως ορίζεται από τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης