ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

4120.004740.00

Μήκος 1,50μ – 1,6Ομ – 1,70μ – 1,80μ

Καταστροφέας βαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση
και ανοιγόμενη πόρτα, αποτελείται από διπλή λαμαρίνα 6Χ6.

Άξονας καταστροφέα F180 – 12 χιλιοστά πάχος, διατίθεται με μικρό σφυρί και με μεγάλο σφυρί.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν CE ,όπως ορίζεται από τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μήκος 1,50μ - 1,6Ομ - 1,70μ - 1,80μ

Καταστροφέας βαρέου τύπου με υδραυλική μετατόπιση
και ανοιγόμενη πόρτα, αποτελείται από διπλή λαμαρίνα 6Χ6.

Άξονας καταστροφέα F180 - 12 χιλιοστά πάχος, διατίθεται με μικρό σφυρί και με μεγάλο σφυρί.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν CE ,όπως ορίζεται από τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μήκος

1,50m, 1,60m, 1,70m, 1,80m